HIT

Výskyt histamínovej intolerancie

V súčasnosti sa predpokladá, že histamínovou intoleranciou trpí 1-8% populácie. Vzhľadom na to, že HIT nie je veľmi známa vo všetkých oblastiach lekárskej profesie, je možné že býva často nedostatočne diagnostikovaná a nie je možné hovoriť o presnom čísle pacientov. Akékoľvek čísla, ktoré sú v súčasnosti uvádzané, sú len odhady z rôznych zdrojov v rôznych […]

Obsah histamínu v jednotlivých potravinách

Tabuľka je spracovaná podľa stránky www.food-intolerance-network.com, keďže sa zoznamy povolených potravín často odlišujú, prečítajte si aj ostatné príspevky týkajúce sa vhodnosti potravín. Táto tabuľka obsahuje niektoré zo známych množstiev histamínu, ktoré boli nameraná v jednotlivých potravinách. V súčasnosti existuje veľmi málo literatúry, ktorá podáva takýto druh informácie. Viac detailnejší zoznam je možné nájsť s Tabuľke potravín zoradených podľa […]

Nízkohistamínová diéta a zoznam potravín

Tento článok je spracovaný podľa stránky www.histamineintolerance.org.uk, keďže sa zoznamy povolených potravín často odlišujú, prečítajte si aj ostatné príspevky týkajúce sa vhodnosti potravín.  Svet potravín je dynamický, čo znamená že neustále prebiehajú výskumné projekty, ktoré ovplyvňujú spôsob akým sú potraviny chápané, prijímané a akceptované. Treba pripomenúť, že tento, alebo akýkoľvek iný zoznam potravín, ku ktorému sa dostanete […]

Nervová sústava

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Histamín pôsobí ako neurotransmiter a zohráva preukázateľnú rolu v regulácii cirkadiánneho rytmu. Jeho vysoké hladiny môžu viesť k poruchám neurologických funkcií a sú omnoho častejšie spájané s chronickou formou HIT. S akútnou formou HIT sú spájané symptómy ako […]

Tráviaca a vylučovacia sústava

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Prejavy v týchto sústavách organizmu patria medzi najčastejšie, čo pravdepodobne súvisí s umiestnením enzýmu DAO, ktorý histamín odbúrava, čo je práve vo výstelke črevných buniek. Prejavy môžu byť akútne aj chronické, často sa stáva, že sa striedajú bez […]

Život s HIT

Najúčinnejšou liečbou histamínovej intolerancie je v súčasnej dobe nízkohistamínová diéta. Táto býva doplnená potravinovými doplnkami a liekmi, tiež je vhodné výhybať sa stresu a alergénom. Bohužiaľ je momentálne na Slovensku pacientom, ktorým je diagnostikovaná HIT, poskytované veľmi málo informácii. Zvyčajne Vám lekár dá do ruky brožúrku DAOSINU a odporučí na nejaký čas vylúčiť všetky problémové […]

Čo je histamínová intolerancia (HIT)

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Syndróm hitamínovej intolerancia (HIT) je ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nerovnováhy metabolizmu histamínu v tele a následným hromadením histamínu. Môže byť spôsobený extrémne vysokým príjmom histamínu v potrave, alebo poškodeným systémom jeho odbúravania. Pre toto ochorenia sa termín […]

Príznaky histamínovej intolerancie

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Symptómy histamínovej intolerancie (HIT) sú veľmi podobné ako pri alergiách, otrave jedlom, alebo chrípke. Najčastejšie sa vyskytujú po požití jedla, avšak môžu sa stať aj chronickými. Oneskorená reakcie môže viesť k tomu, že si ľudia skonzumované jedlo nespájajú […]

Biologická funkcia histamínu

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Biologická funkcia histamínu je daná väzbou histamínu na jeho receptory, ktoré sú celkovo štyri a vyskytujú sa naprieč celým organizmom, tým pádom môže histamín v rôznych orgánoch vyvolávať rozdielnu odpoveď. Histamín sa viaže na svoje receptory H1R, H2R, H3R […]

Metabolizmus histamínu

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Napriek tomu, že heterogenita histamínových receptorov bola odhalená v 40-tych rokoch 20. storočia, skúmalo sa predovšetkým umiestnenie a metabolizmus histamínu v živom systéme. Riley a West po prvýkrát preukázali prítomnosť histamínu v žírnych bunkách v roku 1952 a […]