Výskyt histamínovej intolerancie

Aktuality - HIT

V súčasnosti sa predpokladá, že histamínovou intoleranciou trpí 1-8% populácie. Vzhľadom na to, že HIT nie je veľmi známa vo všetkých oblastiach lekárskej profesie, je možné že býva často nedostatočne diagnostikovaná a nie je možné hovoriť o presnom čísle pacientov. Akékoľvek čísla, ktoré sú v súčasnosti uvádzané, sú len odhady z rôznych zdrojov v rôznych krajinách, čo znamená, že nie je relevantné udávať nejaké všeobecné závery. Pevne dúfame, že v budúcnosti budú tieto čísla jednoznačnejšie . Podľa niektorých autorov približne 80% postihnutých sú ženy a väčšina z nich sú vo veku okolo 40 rokov. Možnou príčinou v týchto prípadoch je pravdepodobne pokles hladiny estrogénov pri začínajúcom nástupe menopauzy.

 

Spracované podľa:

http://www.food-intolerance-network.com/

Diskusia