Histamín

Švajčiarsky zoznam potravín

Švajčiarsky zoznam potravín sme preložili v spolupráci s autormi a bude pravidelne upravovaný. Tento zoznam podlieha autorským právam. Bezplatné kopírovanie a distribúcia tejto verzie v jej nezmenenej podobe je povolená. Komerčné využitie informácií vyžaduje písomný súhlas autora. Aktuálna originálna verzia je k dispozícii bezplatne a je možné ju stiahnuť na stránkach SIGHI. Zoznam znášanlivosti potravín pre […]

Histamín – definícia slova

Histamín – je chemická zlúčenina nachádzajúca sa v niektorých bunkách v tele, ktorá spôsobuje mnoho alergických symptómov ako tečenie z nosa alebo kýchanie. Ak je osoba alergická na konkrétne látky, či už potraviny alebo prach, imunitný systém mylne verí, že táto zvyčajne neškodná látka je práve pre telo škodlivá. V snahe chrániť telo, spustí imunitný […]

Biologická funkcia histamínu

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Biologická funkcia histamínu je daná väzbou histamínu na jeho receptory, ktoré sú celkovo štyri a vyskytujú sa naprieč celým organizmom, tým pádom môže histamín v rôznych orgánoch vyvolávať rozdielnu odpoveď. Histamín sa viaže na svoje receptory H1R, H2R, H3R […]

Metabolizmus histamínu

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.   Napriek tomu, že heterogenita histamínových receptorov bola odhalená v 40-tych rokoch 20. storočia, skúmalo sa predovšetkým umiestnenie a metabolizmus histamínu v živom systéme. Riley a West po prvýkrát preukázali prítomnosť histamínu v žírnych bunkách v roku 1952 a […]