Kontaktné informácie

Občianské združenie: Histaminici

IČO: 42365660
DIČ: 2120157765
Dátum vzniku: 25.09.2014
Právna forma: 701 – Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Bankové spojenie:

  • Názov účtu: HISTAMINICI OZ
  • IBAN: SK07 7500 0000 0040 2154 3387
  • č. účtu: 4021543387 / 7500
  • BIC (SWIFT): CEKOSKBX

E-mail: kontakt@histaminovaintolerancia.sk