Ako vzniká prebytok histamínu

Aktuality - HIT

Ako vzniká prebytok histamínu v tele? Prečo niektorí ľudia majú príliš veľa histamínu a niektorí nie?
Na popísanie histamínovej intolerancie sa často používa analógia s vedrom. Histamín sa „leje“ do vedra z troch rôznych zdrojov.

  1. Na dne vedra sa histamín nachádza vždy, pretože zabezpečuje a je potrebný pre niektoré základné procesy v tele, ako funkcia mozgu, tráviace procesy a ochrana.
  2. Z druhého zdroja sa histamín „leje do vedra“, keď je v tele vyvolaná alergická reakcia na niečo, či už z prostredia alebo na potraviny a jedlo. Niektorí ľudia majú alergie len zriedkavo a tým pádom alergie pridávajú len veľmi málo histamínu do ich vedierka. Ostatní majú viacnásobné alergie, a ich vedro sa naplní pomerne rýchlo.
  3. Posledným zdrojom histamínu vo vedre sú potraviny s vysokým obsahom histamínu. Ak je vedro jednotlivca už takmer plné z prvých dvoch zdrojov, pri vysokohistamínovej strave môže dôjsť ku pretečeniu vedra. Keď vedro pretečie, objavujú sa symptómy.

Čo je záludné na histamínovej intolerancii je fakt, že hladiny histamínu vo vedre sa výrazne menia zo dňa na deň a z obdobia na obdobie.

Napríklad, keď je veľké množstvo peľu v prostredí, bude vo vedre viac histamínu, teda aj malé množstvo prijaté v potrave môže spôsobiť pretečenie vedra a symptómy sa objavujú. Inokedy, keď sú ostatné alergény z prostredia v nižšej koncentrácii, je možné skonzumovať viac potravín s vysokým obsahom histamínu, a vedro sa nepreleje.

Je pomerne zložité určiť, ktoré potraviny obsahujúce histamín spôsobujú problémy, pretože ak pri konzumácii vysokohistamínovej potraviny je level histamínu vo vedre nízky, táto potravina nemusí vyvolať symptómy, a naopak. Niektorí jednotlivci, zdá sa, majú objem vedra väčší, teda vedia spracovať väčšie množstvo histamínu v tele bez akýchkoľvek príznakov. Pri niektorých ľudoch sa javí ich vedro podstatne menšie a sú náchylnejší ku negatívnym reakciám spôsobených histamínom v tele.

Diskusia