Mýty o histamínovej intolerancii

Aktuality - HIT

TOTO NIE JE MÝTUS:

HIT je spôsobená neschopnosťou tela odbúrať zásoby histamínu. Toto je spôsobené zníženou aktivitou alebo prítomnosťou enzýmu , ktorý sa nazýva diamonooxidáza (DAO) a je primárne zodpovedný za štiepenie histamínu a ostatných biogénnych amínov prijatých v potrave.

TOTO JE MÝTUS:

Všetci ľudia s HIT sa musia do konca života vyhýbať všetkým vysokohistamínovým jedlám

Nie je to tak. Veľa ľudí majú tzv. „dočasnú histamínovú intoleranciu“, ktorá vzniká napríklad pri ťažkých hnačkách, alebo „sekundárnu histamínovú intoleranciu“, ktorá býva vyvolávaná inými chorobami ako ostatné potravinové intolerancie, napríklad intolerancia na laktózu. Individuálne hranice pacienta sa môžu rozširovať a je dokonca možné, že telo je schopné sa vyliečiť a HIT zmizne navždy. Ak vám diagnostikujú HIT – čo následne zahŕňa eliminačnú diétu ako časť procedúry diagnostikovania – trik je v opätovnom a hlavne postupnom pridávaní potravín do jedálnička , aby si ich každý s pomocou potravinového denníka mohol otestovať, aby videl ktoré potraviny toleruje a ktoré nie.

 

TOTO JE MÝTUS:

Ak symptómy s pomocou nízkohistamínovej diéty miznú, potvrdzuje to že mám histamínovú intoleranciu.

Eliminačná diéta (2-4 týždne) ako taká nepotvrdzuje HIT, ale je to veľmi dôležitý indikátor, že príčina všetkých symptómov môže byť spojená s histamínom. Avšak, nepotvrdzuje diagnózu. Pomáha poukázať na správny smer. Je možné, že pacient, ktorý prešiel na eliminačnú diétu a úspešne tak redukuje symptómy, má napríklad alergiu na jednu alebo dve potraviny, ktorým sa začal vyhýbať v rámci eliminačnej diéty. Nie je to však zlý výsledok, ale tkýto človek sa bude mnohým potravinám vyhýbať zbytočne, okrem toho alergia ostane nezistená.

 

TOTO JE MÝTUS:

Histamínová intolerancia je alergia na histamín

Toto tvrdenie je úplne zlé. Histamínová intolerancia nie je alergia na histamín, nie je spôsobená žiadnou poruchou imunitného systému. Je spojená s poruchou alebo nedostatkom enzýmu DAO(diaminooxidáza), alebo HNM (histamín N-metyltransferáza).

 

TOTO JE MÝTUS:

Ak mi diagnostikovali HIT, mal by som sa za každých okolností vyhnúť všetkým fermentovaným mliečnym výrobkom.

Toto nemusí byť nevyhnutne pravda. Záleží vždy na individuálnych hraniciach tolerancie. Mnoho ľudí napríklad toleruje maslo, crème fraiche, jogurty, niektoré syry. Na testovanie všetkých potravín slúži testovacia fáza, nasledujúca po eliminačnej diéte. Negatívne reakcie na mliečne výrobky môžu byť tiež spojené s alergiou a kravské mlieko alebo intoleranciou na laktózu. Ak jednotlivec nie je schopný tolerovať ani čerstvé mlieko, vtedy je vysoko pravdepodobné, že reakcia na mlieko je spojená s inou príčinou.

 

TOTO JE MÝTUS:

Ak mám HITnemôžem používať parfumovanú kozmetiku a krémy

Ľudia s HIT sa nemusia automaticky vyhýbať všetkej parfumovanej kozmetike a krémom. Je to tiež individuálna záležitosť. Niektorí pacienti s HIT zažívajú kožné problémy a trpia opuchmi. Ak patríte do tejto skupiny, je potrebné si pohovoriť o problémoch s dermatológom o vhodných výrobkoch.

 

TOTO JE MÝTUS:

Nemôžem používať krémy alebo parfumy, ktoré obsahujú vysokohistamínovú potravinovú zložku

Opäť platí, že HIT je problém spôsobený poruchou enzýmu v tele, ktorý je zodpovedný za odbúravanie požitého histamínu a ďalších biogénnych amínov. Vaša pokožka nie je súčasťou vášho tráviaceho systému. Ak osoba trpí nejakým ďalším problémom, ako je napríklad citlivosť na  niektoré chemické látky (čo môže vyvolávať uvoľňovanie histamínu z mastocytov), toto by malo byť chápané ako samostatný problém a nemalo by byť zamieňané s príznakmi vyvolanými HIT.

 

 

Spracované podľa:

http://www.histamineintolerance.org.uk/the-histamine-intolerance-myth-buster

Diskusia