Čo je histamínová intolerancia (HIT)

Histamínová intolerancia - HIT

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.

 

Syndróm hitamínovej intolerancia (HIT) je ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku nerovnováhy metabolizmu histamínu v tele a následným hromadením histamínu. Môže byť spôsobený extrémne vysokým príjmom histamínu v potrave, alebo poškodeným systémom jeho odbúravania. Pre toto ochorenia sa termín histamínová intolerancia používa najčastejšie, nemusí byť však len potravinovou intoleranciou, okrem potravín môžu byť príčiny symptómov z nadbytku histamínu tiež lieky, stres, fyzická aktivita, či toxické látky.  Niekedy sa tiež používa termín histaminóza. Pokiaľ je pacient intolerantný aj voči ostatným biogénnym amínom, homoríme všeobecne o intolerancii biogénnych amínov.

Histamín sa v nadmernom množstve môže do tela dostávať buď potravou bohatou na histamín, ale môže tiež dochádzať k vlastnej nadprodukcii histamínu, čo nastáva predovšetkým pri alergických reakciách, mastocytóze, bakteriálnych infekciách, či vnútorných krvácaniach do brucha. V potravinách sa obvykle nachádza aj celá škála ďalších biogénnych amínov, ktoré môžu vytláčať histamín z jeho miesta v črevných bunkách, čo vedie ku zvýšeniu hladiny vnútorného histamínu. Hlavná príčina HIT však býva spôsobená nedostatočnou degradáciou histamínu v dôsledku zníženej hladiny, či aktivity enzýmov. K poruchám funkcie týchto enzýmov môže dochádzať na základe genetického, či získaného poškodenia enzýmu diaminooxidázy (DAO) a histamín-N-metyltransferázy (HNMT).

Najčastejšou dokázanou príčinou histamínovej intolerancie je znížená koncentrácia alebo aktivita enzýmu DAO. Bolo dokázané, že aktivita DAO, je znížená ako sekundárny prejav poškodenia buniek čreva (enterocytov). Ako ďalšia príčina sa udáva kompetitívna inhibícia degradácie histamínu inými biogénnymi amínmi, alkoholom, či liekmi. Získaný nedostatok DAO môže byť len prechodný a teda vysadením DAO blokátorov môže dôjsť k vyliečeniu (napríklad ak je zdrojom poškodenia čreva intolerancia na laktózu, črevo sa po obmedzení príjmu laktózy zahojí a HIT zmizne). Nesprávna funkcia DAO vedie ku  zvýšenému príjmu histamínu črevnou stenou a následnému zvýšeniu histamínu v krvi, čo má za následok systémové príznaky.

Jeden z príčin nedostatku diaminooxidázy môžu byť genetické faktory, avšak tento prípad sa vyskytuje len zriedka. Inhibičný účinok na DAO aktivitu má mnoho bežne používaných liečiv. Bolo označených viac ako 90 liečiv, ktoré sú zapojené do histamínového metabolizmu. Patria sem analgetiká, antireumatiká, antibiotiká, lieky na srdcovú arytmiu, antihistaminiká a mukolytiká. Niektoré liečivá môžu tiež pôsobiť na uvoľňovanie endogénneho histamínu, čo v kombinácii so zníženou aktivitou DAO vedie ku hromadeniu histamínu v tele. Nedostatok DAO sa veľmi často vyskytuje u ľudí trpiacich zápalovým črevným ochorením. Zvýšené hladiny histamínu v krvi boli pozorované napríklad pri rakovine hrubého čreva, ulceróznej kolititíde, či Crohnovej chorobe. Rovnako sa vyskytuje zníženie enzýmu DAO u celiatikov, ako následok neodhalenej choroby. Pri poškodení črevnej mukózy, či už z dôvodu operácie, alebo zápalu, dochádza ku zmenšeniu plochy pre produkciu enzýmu a sekundárne sa vyvíja HIT. U pacientov s Crohnovou chorobou dochádza po operácii ku zníženiu DAO aktivity až o 50% a je nasadená  nízkohistamínová diéta. Najnovšie poznatky tiež smerujú k tomu, že veľký vplyv na produkciu histamínu v tele má črevná bakteriálna flóra a jej nevhodné zloženie môže zapríčiňovať problémy s histamínom.

Stále viac sa však ukazuje, že HIT je iba symptóm niečoho ďalšieho, čo sa v našom tele deje. Telo nám signalizuje, že sa musí neustále proti niečomu brániť a nezvláda to. Pokiaľ sa nepodarí odstrániť príčinu, ani diéta z dlhodobého hľadiska nepomôže.

 

Použité zdroje:

Zopf, Y., Baenkler, H.W., Silbermann, A., Hahn, E.G.,Raithel, M.(2009). „Differenzialdiagnose von Nahrungsmittelunverträglichkeiten / The Differential Diagnosis of Food Intolerance„. Dtsch Arztebl Int 2009; 106(21): 359-69

www.hitsaminitoleranz.ch

www.deficitdao.org

 

Diskusia