Histamínová intolerancia a lieky

Histamínová intolerancia - HIT

Nasledovný text je prebratý z brožúry ku lieku Daosin od doktora hrubiška s názvom „Histamínová intolerancia. Známa neznáma“.

 

U každého pacienta s HIT treba spraviť dôslednú analýzu užívaných liekov. Mnohé totiž fungujú ako uvoľňovače histamínu, iné blokujú jeho metabolizmus (navodia dočasnú nefunkčnosť enzýmu DAO), niektoré blokujú účinky vitamínu B6 (potrebného pre aktivitu DAO). V tabuľke uvádzame skupiny liekov, ktoré sa môžu uvedenými mechanizmami u pacienta s HIT nevhodne uplatniť, a malo by sa zvážiť ich vynechanie resp. náhrada za iný, z pohľadu HIT bezpečný liek. K takémuto kroku by sa však pacient nikdy nemal uchýliť sám, vynechanie či náhrada lieku za iný sú kroky, o ktorých má rozhodnúť lekár.

V časti o liekoch ako jednej z možných príčin prejavov HIT treba zvlášť zmieniť liečbu migrény. Ide o stále nedostatočne preskúmanú diagnózu, a asi aj to je jedna z príčin, prečo býva migréna neraz neľahkým liečebným orieškom. Migréna patrí medzi možné a vôbec nie vzácne prejavy HIT. Preto by sa malo na potravinovú intoleranciu (nie iba HIT, ale aj intoleranciu sulfitov, tyramínu) ako jednu z možných príčin migrény myslieť častejšie. Je paradoxom, že väčšina liekov proti migréne patrí do skupiny látok známych ako inhibítory monoamínooxidázy (MAO-i). Ide teda o lieky ktoré blokujú aj účinnosť DAO. Toto môže byť aj vysvetlením skutočnosti, prečo u časti ľudí trpiacich migrénou dôjde po užití liečiva paradoxne k zhoršeniu stavu. Bolo by ideálne, keby sa u pacientov s migrénou stalo stanovenie metabolizmu histamínu rutinným vyšetrením. Človeku trpiacemu na migrénu pozitívne testovanému na nedostatočnosť DAO by sa mala odporučiť nízko-histamínová diéta a užívanie Daosinu® pred jedlom. Okrem už uvedených liečiv zo skupiny MAO-i treba pamätať aj na skutočnosť, že aj bežné analgetiká (aspirín a celá jeho skupina) sú pri HIT nevhodné – patria medzi histamínové liberátory.

 

Lieky uvoľňujúce histamín (histamínové liberátory) 
Skupina  Prípravky s účinnou látkou
Analgetiká morfín, petidín, kodeín, metamizol, protizápalové lieky (aspirín a podobné)
Antibiotiká D-cykloserin, chlorochin, pentamidin
Anti-hypotoniká dobutamin
Antihypertenzíva verapamil, alprenolol
Antitusiká kodeín
Cytostatiká cyklofosfamid
Diuretiká amilorid
Kontrastné látky najmä kontrastné látky s obsahom jódu účinkujú ako uvoľňovače histamínu
Lokálne anestetiká mesocain, procain, marcain, prilocain…
Myorelaxanciá D-tubocurarin
Narkotiká – anestetiká barbituráty, tiopental
Lieky blokujúce aktivitu enzýmu DAO 
Skupina  Prípravky s účinnou látkou
Antiarytmiká verapamil
Antibiotiká cefuroxim, cefotiam, kyselina klavulánová (obsahujú ju tzv. potencované penicilíny), doxycyklín,isoniazid
Analgetiká metamizol
Antidepresíva, psychofarmaká amitryptilin, diazepam, inhibítory monoaminooxidázy (MAO-i), haloperidol
Antiemetiká metoclopramid
Antiarytmiká propafenon, verapamil
Antihistaminiká prometazín
Antihypertenzíva dihydralazin
Antimalariká chloroquin (používa sa aj ako protizápalový liek)
Bronchodilatanciá aminophyllin, theophyllin
Diuretiká furosemid
Mukolytiká N-acetylcystein, ambroxol
Myorelaxanciá alcuronium, pancuronium, D-tubocurarin
Zažívací systém cimetidin, metoclopramid
rôzne chinidín
Antiseptiká (lokálne) Akriflavín chlorid, framycetin
Lieky blokujúce účinky vitamínu B6
Skupina  Prípravky s účinnou látkou
Antihypertenzíva hydrazilin
Antibiotiká D-cykloserin, isoniazid
Hormonálnaantikoncepcia rôzne prípravky s vyšším obsahom estrogénov
Lieky potenciujúce alergické (IgE sprostredkované) uvoľnenie histamínu
Analgetiká – antipyretiká kyselina acetylsalicylová, diclofenac, flubiprofen, indometacin, ketoprofen, mefenamin, naproxena ďalšie

 

 

Použitý zdroj:

Hrubiško (2011): „Histamínová intolerancia. Známa neznáma“, brožúrka k Daosinu

Diskusia