Nervová sústava

Príznaky HIT - HIT

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.

 

Histamín pôsobí ako neurotransmiter a zohráva preukázateľnú rolu v regulácii cirkadiánneho rytmu. Jeho vysoké hladiny môžu viesť k poruchám neurologických funkcií a sú omnoho častejšie spájané s chronickou formou HIT. S akútnou formou HIT sú spájané symptómy ako únava a poruchy spánku.

 

Prejavy:

 • svrbenie – máva nervové príčiny, keď histamín stimuluje senzorické nervy
 • nespavosť – problémy so zaspávaním, časté budenie, povrchový spánok, únava po prebudení
 • bolesti hlavy, tlak v hlave, nevoľnosť, točenie hlavy
 • smäd – ako neurotransmiter je histamín súčasťou príjmu vody a jej distribúcie v tele, môže vyvolávať neodbytný pocit smädu a neodbytnú potrebu cukru (pomáhajú v distribúcii vody), ak človek málo pije prirodzene sa mu vyplavuje viac vlastného histamínu a zvyšuje sa hranica, preto sa pri histamínových záchvatoch odporúča veľa piť
 • citlivosť na zvuk, vyhľadávanie pokoja, zhoršenie zraku – môžu sa objaviť problémy s videním, oči sú viac citlivé na svetlo, je ovplyvnená schopnosť kontrakcie oných svalov a pôsobením tlaku kvapaliny pri vasodilatácii môže dôjsť ku zmene tvaru očnej šošovky, zrak tak môže byť poškodený
 • nechutenstvo – regulácia príjmu vody môže byť spojená aj s reguláciou príjmu potravy, predovšetkým v vysokým obsahom vody, v niektorých prípadoch naopak dochádza k potlačeniu pocitu hladu
 • bolesť – histamín znižuje prah bolesti tým, že stimuluje senzorické nervy
 • únava, strata energie, strata motivácie, vyčerpanie
 • náchylnosť na stres. zhoršená schopnosť zvládať stres, pocit vyhorenia – zhoršené faktom, že stres vedie k uvoľňovaniu histamínu a telo si s ďalšou dávkou stresového histamínu nevie poradiť
 • môže sa vyskytovať melanchólia, smútok, bezmocnosť, depresia (bez viditeľnej príčiny), dočasná strata čuchu, zmeny osobnosti, myšlienky na sebevraždu – histamín inhibuje uvoľňovanie serotonínu, čo môže viesť k vyvolaniu depresie, v horšom prípade sú nasadené antidepresíva, čo celý stav ešte zhoršuje z dôvodu zablokovania enzýmu MAO a následnej inhibícii DAO (ktorý čiastočne preberá jeho funkciu).
 • plač – slzy fungujú bežne ako prostriedok uvoľnenia stresu a toxínov z tela
 • zatínanie čeľustí, škrípanie zubov, triaška, chvenie svalov
 • neschopnosť sústrediť sa, zhoršenie poznávacích funkcií, zábudlivosť, limitovaná schopnosť vybaviť si minulosť
 • napätie, nervozita, nepokoj, neschopnosť odpočívať, pocit chvenia, podráždenosť, záchvaty paniky, omdlievanie – pôvod je v spolupráci histamínu s adrenalínom, histamín zvyšuje adrenalínové pôsobenie, dochádza ku zmäteniu mozgu a k obranným reakciám v podobe omdlievania

 

Použité zdroje:

http://ajcn.nutrition.org/content/85/5/1185.long

http://www.histaminintoleranz.ch/en/symptoms.html#haut

http://histamino.wordpress.com/category/histamine-intolerance/symptoms-of-histamine-intolerance/

Diskusia