Kardiovaskulárna sústava a pohybový aparát

Príznaky HIT - HIT

Nasledovný text je preložený z webu www.histaminovakasulka.com, kde nájdete aj mnoho iných zaujímavých informácií o histamínovej intolerancii.

 

Histamín má vplyv tiež na hladkú svalovinu, ktorú môžeme nájsť v kardiovaskulárnom systéme a výstelke jednotlivých orgánov (aj kože). Okrem hladkej svaloviny ovplyvňuje histamín tiež ostatné svalstvo tela, čo môže pri nesprávnej hladine histamínu viesť ku bolestivým kŕčom a samovoľným sťahom svalstva (predovšetkým v lýtkach).

 

Prejavy:

  • krvný tlak a červenanie – histamín ovplyvňuje dilatáciu hladkého svalstva v cievach a zvyšuje ich priepustnosť, zvyčajne to vedie k nízkemu tlaku a k častému červenaniu kože, naopak v niektorých prípadoch nastáva z dôvodu neustálej stimulácie uvoľňovania adrenalínu hypertenzia, vplyv histamínu na adrenalín a noradrenalín môže spôsobovať návaly paniky
  • srdcová tachykardia – histamín sa tiež v srdci a môže vyvolávať srdcovú palpitáciu (náhle prudké búšenie srdca), či porucha srdcového rytmu, pokiaľ je vylúčená srdcová porucha, môže byť aj tachykardia (trvalo zvýšený tep) následkom pôsobenia histamínu
  • svalové kŕče a sťahy – prisudzujú sa uvoľnenému oxidu dusnatému v prítomnosti histamínu
  • fibromyalgia – vplyv histamínu celkovo na svalstvo v tele môže pri dlhotrvajúcej stimulácii viesť ku svalovým bolestiam bez zjavnej príčiny a prejavy sú podobné ako pri ochorení fibromyalgia, s ktorou môže byť HIT tiež zamieňaná (fibromyalgia je chronická neuromuskulárna bolesť, pretrvávajúca viac ako 3 mesiace, pacienti bývajú unavení, trpia poruchami spánku, generalizovanou bolesťou svalov a stuhnutosťou, časté sú bolesti hlavy, príznaky dráždivého čreva, subjektívne vnímané opuchy kĺbov bez objektívneho dôkazu, problémy sa zhoršujú v chlade a strese, laboratórne a imunologické vyšetrenia nevykazujú podstatné odchýlky).
  • bolesť hlavy – časť udávaných bolestí hlavy je označované ako vaskulárna bolesť hlavy, ktorá je spôsobená predovšetkým oxidom dusnatým (NO). Histamín po stimulácii H1 receptoru uvoľňuje NO z epitelu. Bolo preukázané, že mnoho pacientov trpiacich migrénami má HIT a nízkohistamínová diéta viedla ku zníženiu miery a frekvencie migrén.
  • bolesť kĺbov/reumatické problémy – najčastejšou príčinou sú zápaly a zadržiavaná kvapalina v prítomnosti histamínu

 

 

Použité zdroje:

 

http://ajcn.nutrition.org/content/85/5/1185.long

http://www.histaminintoleranz.ch/en/symptoms.html#verdauung

Diskusia