Prvé stretnutie histaminikov – zhrnutie

Aktuality - HIT

Dňa 2.5.2015 sa v Kultúrnom dome Vajnory konalo „Prvé stretnutie histaminikov“, ktoré zaznamenalo úspech. Po krátkom predstavení organizátorov stretnutie, nasledovala prednáška výživovej poradkyne Janky Segečovej, ktorá porozprávala o histamíne, príznakoch histamínovej intolerancie, vhodných a nevhodných potravinách. Ak vás jej prednáška zaujala a chceli by ste sa niečo opýtať, kontaktujte ju na e-mailovej adrese: jana.segecova@gmail.com

Program pokračoval prezentáciou pána Rastislava Brondoša, ktorý porozprával o víne bez histamínu. Bližšie informácie nájdete  na www.nohistamine.eu

Najväčší ohlas zaznamenala voľná diskusia, počas ktorej si účastníci stretnutia povymieňali skúsenosti.

stretnutie

Tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí priniesli koláče a iné dobroty a podelili sa s nimi so všetkými. Recepty budeme postupne uverejňovať na našej webovej stránke.

kolace

Na základe Vašich pozitívnych ohlasov začíname s plánovaním ďalšieho stretnutia. 🙂

Diskusia